تبلیغات
دیدار با یک طلبه - خانه آرایی
اللهم عجل لولیک الفرج

خانه آرایی

دوشنبه 30 خرداد 1390 04:49 ب.ظ

نویسنده : حجت الاسلام ابوالقاسم دهقان چناری
فضای خانه را بزرگتر جلوه دهید
هنگامى كه فضایى از وسعت كمى برخوردار بوده و صرفنظر از كارایى، به لحاظ ظاهرى نیز كوچك و دلگیر به نظر مى رسد، به كارگیرى راهكارى بسیار ساده و كاربردى

هنگامى كه فضایى از وسعت كمى برخوردار بوده و صرفنظر از كارایى، به لحاظ ظاهرى نیز كوچك و دلگیر به نظر مى رسد، به كارگیرى راهكارى بسیار ساده و كاربردى دكوراسیونى آن قدر مى تواند تاثیرگذار و مفید فایده باشد، گویى كه دیوارها به عقب رانده شده و فضا به طور واقعى بزرگتر شده است. پیشنهادات ارائه شده در ذیل از آن جمله اند:
•••
• رنگ
انتخاب رنگى مناسب براى فضاى مذكور از جمله مهمترین اقدامات براى وسیع تر كردن آن به لحاظ ظاهرى است. این موضوع تنها به انتخاب رنگى براى دیوارها و سقف محدود نمى شود بلكه كفپوش انتخابى و همچنین رنگ لوازم دكوراسیونى و كاربردى موجود و یا مورد نظر براى فضا نیز از اهمیت بسزایى برخوردارند زیرا در یك محیط، درست است كه دیوارها بیشترین و بزرگترین سطوح را تشكیل مى دهند ولى بخش زیادى از آنها با قرارگیرى لوازم در مقابلشان و همچنین نصب دیواركوب ها و تابلو ها پوشیده شده و در واقع این وظیفه به عناصر دكوراسیونى یادشده منتقل مى شود. بنابراین براى پوشش دیوارها و سقف فضایى كوچك از یك رنگ روشن و یا لااقل از تنالیته هاى مختلف همان رنگ بهره گیرید. به كارگیرى رنگ هاى تیره و به خصوص گرم، دیوارها را نزدیك تر به نظر مى رساند. این موضوع در مورد پوشش كف نیز به همان میزان حائز اهمیت است. هرچه كفپوش انتخابى شما تیره تر باشد، وسعت كف محیط كوچك تر به نظر مى آید برعكس كفپوش هاى روشن و به خصوص صیقلى مانند سنگ و سرامیك كه بازتابى از نور را نیز به همراه دارند، سبب بزرگتر جلوه دادن كف محیط مى شوند.
• طرح
علاوه بر رنگ، طرح نیز در این جریان، نقش مهمى را عهده دار است. این موضوع، از پوشش دیوارها و كف گرفته تا پارچه هاى مورد استفاده در لوازم دكوراسیونى مانند پرده، رومبلى، روتختى و غیره همگى را شامل مى شود. به طوركلى هرچه كاربرد طرح كمتر باشد، فضا از وسعت بیشترى به لحاظ ظاهرى برخوردار خواهد شد.
• نور
فضاهاى پرنور بزرگتر به نظر مى رسند بنابراین انجام هر اقدامى كه نور موجود در محیط را افزایش دهد در افزایش ظاهرى وسعت نیز كارساز خواهد بود. یكى از دلایل پیشنهاد به كاربردن رنگ هاى روشن براى سطوح نیز موضوع انعكاس نور بیشتر این قبیل رنگ ها است. لذا اگر در فضاى مورد نظر پنجره اى دارید كه با پرده نسبتاً ضخیمى پوشیده شده است، پرده اى نازكتر را جایگزین كرده تا از حداكثر میزان نور طبیعى بهره گیرید. در نورپردازى یك فضا با نور طبیعى و در نتیجه دستیابى به هدف مورد نظر یعنى بزرگتر جلوه كردن فضا، به جز دریافت حداكثر میزان ممكن از نور خورشید راه مهم دیگرى وجود ندارد ولى در نورپردازى توسط منابع غیرطبیعى، دست باز است. شما مى توانید با انتخابى صحیح از لوازم نورپرداز، فضایى پرنور و نورپردازى هدفمند داشته باشید. به عنوان مثال در یك فضا هرچه دیوارها روشن تر باشند، فاصله شان از یكدیگر بیشتر نشان داده شده و فضا بزرگتر جلوه مى كند. این كار نیز به راحتى با چراغ هاى هالوژنى امكان پذیر است. این روزها در اغلب خانه هاى نوساز بر روى سقف فضاهاى عمومى مانند اتاق نشیمن و پذیرایى حاشیه اى از سقف كاذب طراحى مى كنند كه داخل آن چراغ هاى هالوژن تعبیه شده است. بنابراین كافى است این چراغ ها را به سمت دیوار هدایت كنید. البته این كار توسط هالوژن هاى ریلى نیز عملى است. در مبحث افزایش نور محیط چه حاصل از یك منبع طبیعى و چه منبع مصنوعى، آینه نقش بسزایى دارد. براى این منظور آینه اى را در مقابل آن منبع نورزا بر روى دیوار نصب كرده و از بازتاب نور توسط آن، براى نورانى تر كردن فضا استفاده كنید.
• ابعاد
هرچه در محیط از لوازم دكوراسیونى و كاربردى بزرگ و عظیم الجثه ترى استفاده كنید بخش اعظمى از فضاى موجود با لوازم پر شده و هرچه فضاى خالى كمترى وجود داشته باشد، محیط كوچك تر به نظر مى رسد.
• خطوط افقى
ایجاد خطوط افقى بر روى یك و یا چند دیوار فضاى كوچك مورد نظر آن هم از طریق كاربرد عناصر دكوراسیونى، یكى از راه هاى افزایش وسعت آن دیوار و در نتیجه فضا خواهد شد. براى این منظور روش هاى بسیارى وجود دارد:۱- با چسباندن كاغذدیوارى نوارى بر روى یك و یا دو دیوار مهم از یك فضا و یا ایجاد نوارى چاپى با استفاده از تكنیك استنسیل یا مهر دیوارهاى اصلى یك فضا را بزرگتر جلوه دهید. البته توجه داشته باشید كاربرد این كاغذها بر روى كلیه دیوارهاى فضا، محیطى بسته و محدود را سبب شده و فضا را از آنچه هست كمتر نشان مى دهد.۲- نصب هر گونه دیواركوب در قالب تابلو، آینه، طبقه، زوار و غیره به صورت افقى در طولى بلند و متناسب با طول دیوار، روش دیگرى براى ایجاد خطوط افقى مورد نظر است. به طور كلى در كلیه راهكارهاى فوق، هدف هدایت چشم بر روى خطى افقى واقع بر روى دیوار است. به این ترتیب به جاى آنكه چشم طول یك دیوار را با سرعت گذر كند، وقفه اى حتى چند ثانیه اى داشته و همین مدت زمان كم، عاملى براى طویل تر نمایاندن طول دیوار در ذهن مى شود.دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: - -